Tuyển thông dịch bán thời gian ở Quận 7 (4 ngày của đầu tháng 6)
Nội dung tiếng Việt và tiếng Hàn ở thông tin tuyển dụng dưới đây nói về cùng 1 vị trí tuyên dụng của cùng 1 cty.
Địa điểm làm việc: Trung tâm Hội chợ triển lãm SECC Quận 7 Sài Gòn.
Mọi thắc mắc, ứng viên có thể liên lạc qua mail hoặc kakao của cty(có nêu ở dưới).
6/2 Thurs - 6/5 Sun (6/2-6/4: 09:00 - 18:00, 6/5: 09:00 - 16:00)
- Promotional booth : Translator for Vietbaby Baby & Kids Fair
- Location: Saigon Exhibition & Convention Center
- Translator Vietnam & Korean - Payment : 80 USD / day Vietbaby에서 한국 뮤지션 ‘유발이’가 제작한 유기농 재즈 동요 사운드북 ‘Madame Coucou(마담꾸꾸)’를 홍보하는 부스를 진행할 예정입니다. 부스에서 베트남 고객분들에게 베트남어로 상품을 소개하는 것을 도와주실 통역자를 구하는 중입니다.

1) 연락처 - 저희 회사 이메일
supersonicstudiokr@gmail.com 로 본인 이력서를 간단히 작성하여 보내주세요. - 학교 전공, 통역했던 경험, 한국어 자격증이나 한국 관련 경험
2) 모집 기간 - 5/24 (화) - 5/28 (토)
3) 자료: 통역이 미리 공부할 수 있게끔 자료를 제공하실 것인지? 홍보 부스에서 바이어들에게 소개할 상품의 소개 내용을 미리 행사 전에 전달해 드릴 수 있어요!
4) 인터뷰 여부 있으면 인터뷰 일정? 5/29 (일) 전화로 간단한 면접 진행 (영어, 한국어)
5) 4일간 통역을 구하신다는데 2명을 나눠서 해도 되는지? 되도록이면 1분이 4일동안 쭉 해주셨으면 좋겠어요.
6) 총 모집 인원 - 1명
7) 점심 제공 여부 - 점심 제공
8) 통역비는 전체 일정을 다 하고, 6/5일에 지급하는 것인지, 아니면 근무 당일날에 지급하는 것인지 - 6/ 5 지급 예정입니다. (논의 가능)

** 관련 문의는 아래로 해주세요. 이메일 :
supersonicstudiokr@gmail.com Zalo ID : Joohee 진행일은 6/2-6/5 총 4일입니다!!
Xin cảm ơn bạn đã đọc tin này.
14601876