V/v trả lời phản ánh từ Lãnh đạo Khoa trong việc Đánh giá rèn luyện Sinh viên năm học 2021 - 2022
VP Khoa Thú y - Chăn nuôi đã tiếp nhận một số thông tin phản ánh của sinh viên về việc đánh giá rèn luyện HK1 năm học 2021 - 2022 
 
1. Để làm rõ các vấn đề có liên quan sinh viên trực thuộc Khoa vui lòng nắm rõ Quy trình ĐGRL (thông báo đính kèm).

2. Trường hợp vẫn còn sự thắc mắc, Ban cán sự các lớp ghi nhận thông tin tổng hợp (Được lập bằng file excel với thông tin cụ thể: Họ và tên, MSSV, lớp, Nội dung phản ánh) gửi về mail k.thuychannuoi@hutech.edu.vn (trước 10h, Thứ 7 ngày 26/03) để Văn Phòng Khoa kiểm tra, thống kê, báo cáo lãnh đạo Khoa trực tiếp chỉ đạo giải quyết.
Trân trọng ./.
 
14600739