GẶP MẶT SINH VIÊN TIÊU BIỂU HK 2 NĂM HỌC 2016-2017
Sinh viên có tên trong danh sách có mặt lúc 9h00-11h30 Thứ 3, ngày 21/11/2017 Phòng A08.20 dự tọa đàm và nhận giấy khen.
14567610