HỘI THẢO "TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN KHOÁ 2020"

HỘI THẢO "TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN KHOÁ 2020" 3
Nhằm định hướng chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện cho sinh viên khoá 2020 chuẩn bị học tập các học phần chuyên ngành tại năm học cuối. Khoa Truyền thông & Thiết kế tổ chức Hội thảo "Tư vấn chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện khoá 2020"
Thời gian: 08:30 - 11:00 ngày 24/03/2023 (thứ 6)
Địa điểm: Hội trường A-08.20 SaiGon Campus
Thành phần tham dự: Sinh viên khoá 2020 ngành Truyền thông đa phương tiện
Nội dung:
  • Thông tin các chuyên ngành của ngành Truyền thông đa phương tiện
  • Giao lưu, định hướng chọn chuyên ngành giữa sinh viên và giảng viên
  • Thông tin đăng ký chuyên ngành dành cho khoá 2020
Đây là buổi hội thảo quan trọng dành cho sinh viên khoá 2020 ngành TTĐPT, Sinh viên tham gia đầy đủ để nắm rõ những thông tin quan trọng cho việc chọn chuyên ngành trong năm học cuối.
Vui lòng đăng ký qua form: https://forms.gle/gpz7paTwkQAeDCHu8 đến hết ngày 23/03/2023
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Truyền thông & Thiết kế
Phòng A-03.31 SaiGon Campus 475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh
(028) 5445 4887 - khoa.tttk@hutech.edu.vn
14609286
×