ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN KHOÁ 2020

Sinh viên đăng ký và quyết định chọn 1 chuyên ngành duy nhất không thay đổi vì đây sẽ là dữ liệu chuyển vào hệ thống Đào tạo của Trường nên sinh viên suy nghĩ thật kỹ trước khi chốt đăng ký.
Các chuyên ngành dành cho khoá 2020:
 
Nhóm 1: Sản xuất truyền hình 
Nhóm 2: Sản xuất phim và quảng cáo
Nhóm 3: Tổ chức sự kiện
Nhóm 4: Đồ án tốt nghiệp (*)   
 
(*) Sinh viên phải đạt điều kiện: 
  • Điểm trung bình tích luỹ >3.0/4.0, 
  • Tổng tín chỉ tích luỹ >110 tín chỉ,
  • không được nợ học phần chuyên ngành.
Thời gian đăng ký đến hết ngày 26/04/2023 tại form: forms.gle/DN1HB62FXHEhejkm8
Sinh viên có thể tham gia chương trình đào tạo khoá 2020 tại website trường tại đây 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Truyền thông & Thiết kế
Phòng A-03.31 SaiGon Campus
(028) 5445 4887 - khoa.tttk@hutech.edu.vn
14609390