Lịch thi TOEIC (dự kiến) ngày 22/10/2018
Lịch thi TOEIC (dự kiến) ngày 22/10/2018
Học viên đăng ký đặt chổ tại website hoặc trang fanpage của trung tâm:
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn

- Fanpage: https://www.facebook.com/ViendaotaonghenghiepHutech
Links đăng ký:
https://goo.gl/forms/4kteZutO57E14PyY2
hoặc:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPsi2GQ600X6xVLijTfgi7R_jQ5uLiFIsBmEfyLNbYuOIQLQ/viewform?usp=sf_link
Học viên lưu ý: cần phải đặt chổ online và hoàn tất lệ phí thí trước 22/09/2018
14571462