Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo Lịch làm việc của Trường từ 24/06/19-27/06/19
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo Lịch làm việc của Trường từ 24/06/19-27/06/19.
 
Theo thông báo từ Nhà trường, lịch làm việc của Viện Đào tạo Nghề nghiệp vẫn diễn ra bình thường trong thời gian thi THPT Quốc gia 2019 24/06/19-27/06/19.
Học viên có thể liên hệ theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:
https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/
Fanpage: https://www.facebook.com/ViendaotaonghenghiepHutech
14576585