Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo links tải TÀI LIỆU HỌC TẬP
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo links tải TÀI LIỆU HỌC TẬP

Quý Thầy Cô và học viên có thể theo dõi tải TÀI LIỆU HỌC TẬP và các thông tin khác như lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:
https://www.hutech.edu.vn/ttnn
Fanpage: https://www.facebook.com/ViendaotaonghenghiepHutech
14577627