THÔNG BÁO CHUYỂN NGÀY THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIẾNG ANH B1 + PHÁP + NHẬT
THÔNG BÁO
(V/v: Chuyển lịch thi CCQG Tiếng Anh B1 + Pháp + Nhật)

Lịch thi ngày 13/10/2019  
Chuyển sang khóa thi ngày 20/10/2019


Thí sinh đã đăng ký dự thi, vui lòng giữ lại Biên lai Lệ phí thi và xem danh sách thi vào ngày: 17/10/2019

Thí sinh nào chưa đăng ký dự thi vào ngày 20/10 sẽ đến 

Trung tâm kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/10/2019 để

Đăng ký dự thi, k
hi đi đăng ký cần mang theo:

CMND(photo) + 2hình4x6.

Xem số báo danh, giờ thi, phòng thi tại website của

Trung tâm ngoại ngữ trước 03 ngày thi.

Trân trọng!
14578164