Đã có danh sách phòng thi, số bao danh Thi Ngoại ngữ, thi ngày 10/06/2023. Thi sinh tra cứu để biết thông tin

Đã có danh sách phòng thi, số bao danh Thi Ngoại ngữ, thi ngày 10/06/2023. Thi sinh tra cứu để biết thông tin 2
Thí sinh tra cứu SBD, Phòng thi click TẠI ĐÂY
- Thí sinh đi thi đúng thời gian quy định.
- Khi đi thi thí sinh mang theo CMND, hoặc Căn cước Công dân, hoặc Passport hoặc Giấy phép lái xe (Bản gốc)

- Nghiêm cấm các trường hợp giả mạo giấy tờ, thi thay, thi hộ, gian lận trong thi cử.
- Nếu thí sinh vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường và của pháp luật.
14610840
×