THÔNG BÁO LỊCH THI CCQG TIẾNG ANH NGÀY 21/04/2013

THÔNG BÁO

(V/v: thi CCQG Tiếng Anh)

LỊCH THI NGÀY 21/04/2013

-        Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày ra thông báo

đến hết ngày 05/04/2013

- Khi đi đăng ký dự thi cần mang theo:

CMND(photo) + 2hình3x4.

Thí sinh xem số báo danh, giờ thi, phòng thi trên website: www.hutech.edu.vn

hoặc tại bảng tin của Trung tâm, trước 03 ngày thi.

0