THÔNG BÁO LỊCH THI CCQG TIẾNG ANH NGÀY 05/05/2013

THÔNG BÁO

(V/v: thi CCQG Tiếng Anh)

LỊCH THI NGÀY 05/05/2013

-        Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày ra thông báo

đến hết ngày 25/04/2013

- Khi đi đăng ký dự thi cần mang theo:

CMND(photo) + 2hình 3x4.

Thí sinh xem số báo danh, giờ thi, phòng thi trên website: www.hutech.edu.vn

hoặc tại bảng tin của Trung tâm, trước 03 ngày thi.

Những trường hợp đăng ký sau thời gian thông báo trên, trung tâm sẽ không giải quyết.

Trân trọng!

0