THÔNG BÁO
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các...
THÔNG BÁO CHUYỂN NGÀY THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIẾNG ANH B1 + PHÁP + NHẬT THÔNG BÁO (V/v: Chuyển lịch thi CCQG Tiếng Anh B1 + Pháp + Nhật)Lịch thi ngày 13/10/2019   Chuyển sang khóa thi ngày 20/10/2019Thí sinh đã đăng ký dự thi, vui lòng giữ lại Biên lai...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau:Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
TTNN HUTECH tổ chức hoạt động Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Anh MIỄN PHÍ lần thứ 2 vào ngày 26/11/2019 ????????????Với sự thành công trong việc hỗ trợ sinh viên kiểm tra năng lực Tiếng Anh ngày 19/09/2019, Trung tâm Ngoại ngữ HUTECH tiếp tục tổ chức hoạt động Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Anh MIỄN PHÍ lần thứ 2 vào...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau:Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau:Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo links tải TÀI LIỆU HỌC TẬP Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo links tải TÀI LIỆU HỌC TẬPQuý Thầy Cô và học viên có thể theo dõi tải TÀI LIỆU HỌC TẬP và các thông tin khác như lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC