THÔNG BÁO
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau:Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 07/2019 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:- Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth- Trung tâm Ngoại ngữ:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo Lịch làm việc của Trường từ 24/06/19-27/06/19 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo Lịch làm việc của Trường từ 24/06/19-27/06/19.  Theo thông báo từ Nhà trường, lịch làm việc của Viện Đào tạo Nghề nghiệp vẫn diễn ra bình thường trong thời gian thi...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 06/2019 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:- Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth- Trung tâm Ngoại ngữ:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau:Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau:Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ N3 - TIẾNG NHẬT Tháng 06,07,08/2019​ Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ N3 - TIẾNG NHẬT Tháng 06,07,08/2019​Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 21/07/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 21/07/2019Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 23/06/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 23/06/2019Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC