LỊCH THI
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 30/09/2018  DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 07h00 ACCESS1 ETABCB DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ILLUSTRATOR ​Thời gian thi lúc: 09h15 ACCESS2 CAD2D PHOTOSHOP Thí sinh thi...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 30/09/2018. DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 30/09/2018.
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 20/09/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 20/09/2018
DẠNH SÁCH THI TIN HỌC NGÀY 16/09/2018  DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 07h00 ILLUSTRATOR ORCAD KẾ TOÁN EXCEL DỰ TOÁN CT CAD2D ỨNG DỤNG CNTT MODULE2 ​Thời gian thi lúc: 09h15 CAD3D PHOTOSHOP...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 16/09/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 16/09/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 11/09/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 11/09/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 25/08/2018 Thí sinh xem danh sách thi trong file đính kèm dưới thông báo này.  DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 13h00 ACCESS1 CAD2D PHOTOSHOP ​Thời gian thi lúc: 15h15...
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CẤP TỐC NGÀY 25/08/2018 Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin.   Lịch thi:   Chiều Thứ 7 ngày 25/08/2018. Thời Gian thi: 13h00. Phòng Thi : Xem trên danh sách thi...
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 11/08/2018 Thí sinh xem danh sách thi trong file đính kèm dưới thông báo này.  DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 13h00 ACCESS1 BÁO CÁO THUẾ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH PHOTOSHOP ​Thời gian...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 11/08/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 11/08/2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC