LỊCH THI
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 27/05/2018 Thí sinh xem danh sách thi trong file đính kèm dưới thông báo này.  DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 13h00 Access​1 Báo cáo thuế CAD2D ETAB CB Photoshop Thời gian...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 27/05/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 27/05/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 24/05/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 24/05/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 22/05/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 22/05/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 13/05/2018 Thí sinh xem danh sách thi trong file đính kèm dưới thông báo này.  DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 13h00 Access​1 CAD3D Kế toán Excel Orcad Photoshop Quản trị QHKH Thời...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 13/05/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 13/05/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 22/04/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 22/04/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 22/04/2018 Thí sinh xem danh sách thi trong file đính kèm dưới thông báo này.  DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 13h00 Access​1 CAD2D Dự Toán Công trình Báo cáo thuế Photoshop Thời...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 19/04/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 19/04/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 12/04/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 12/04/2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC