LỊCH THI
LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA VÀ CẤP TỐC NGÀY 24/03/2019 THÔNG BÁO CHUNG    LỊCH THI CC TIN HỌC Thí sinh xem lịch thi..., tại:  https://www.hutech.edu.vn ​Vào menu: VIỆN--> VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP --> ​TRUNG TÂM TIN...
LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CẤP TỐC NGÀY 09/03/2019 THÔNG BÁO CHUNG    LỊCH THI CC TIN HỌC Thí sinh xem lịch thi..., tại:  https://www.hutech.edu.vn ​Vào menu: VIỆN--> VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP --> ​TRUNG TÂM TIN...
LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG & CẤP TỐC NGÀY 03/03/2019 THÔNG BÁO CHUNG    LỊCH THI CC TIN HỌC Thí sinh xem lịch thi..., tại:  https://www.hutech.edu.vn ​Vào menu: VIỆN--> VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP --> ​TRUNG TÂM TIN...
THÔNG BÁO LỊCH THI NGÀY 12/01 &13/01/2019 THÔNG BÁO CHUNG    LỊCH THI CC TIN HỌC Thí sinh xem lịch thi..., tại:  https://www.hutech.edu.vn ​Vào menu: VIỆN--> VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP --> ​TRUNG TÂM TIN...
LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA NGÀY 23/12/2018 THÔNG BÁO CHUNG    LỊCH THI CC TIN HỌC Thí sinh xem lịch thi..., tại:  https://www.hutech.edu.vn ​Vào menu: VIỆN--> VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP --> ​TRUNG TÂM TIN...
LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA NGÀY 09/12/2018 THÔNG BÁO CHUNG    LỊCH THI CC TIN HỌC Thí sinh xem lịch thi..., tại:  https://www.hutech.edu.vn ​Vào menu: VIỆN--> VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP --> ​TRUNG TÂM TIN...
LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA NGÀY 25/11/2018     THÔNG BÁO CHUNG    LỊCH THI CC TIN HỌC Thí sinh xem lịch thi..., tại:  https://www.hutech.edu.vn ​Vào menu: VIỆN--> VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 28/10/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 28/10/2018
THÔNG BÁO LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 28/10/2018     THÔNG BÁO CHUNG                          LỊCH THI CC TIN HỌC Thí sinh xem...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 20/10/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 20/10/2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC