LỊCH THI

DANH SÁCH THI CCQG TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 12/11/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI  Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, Đem theo CHỨNG MINH ND GỐC, HOẶC GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC PASSPORT  Xem số thứ tự, server phòng máy để đi thi đúng vị trí ...

DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CẤP TỐC NGÀY 29/10/17

LƯU Ý: ​THÍ SINH KIỂM  TRA KỸ THÔNG TIN CÁ NHÂN: MSSV, NGÀY SINH, NƠI SINH(NẾU SAI SÓT BÁO LẠI VPTT ĐỂ SỬA) XEM RÕ PHÒNG THI VÀ THỜI GIAN THI ( PHÒNG A09.02/S6, LÚC 13H00) KHI ĐI THI MANG...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 29/10/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI  Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, Đem theo CHỨNG MINH ND GỐC, HOẶC GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC PASSPORT  Xem số thứ tự, server phòng máy để đi thi đúng vị trí ...

DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CẤP TỐC NGÀY 21/10/17

LƯU Ý: ​THÍ SINH KIỂM  TRA KỸ THÔNG TIN CÁ NHÂN: MSSV, NGÀY SINH, NƠI SINH(NẾU SAI SÓT BÁO LẠI VPTT ĐỂ SỬA) XEM RÕ PHÒNG THI VÀ THỜI GIAN THI ( PHÒNG A09.02, LÚC 14H00) KHI ĐI THI MANG...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 15/10/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI  Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, Đem theo CHỨNG MINH ND GỐC, HOẶC GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC PASSPORT  Xem số thứ tự, server phòng máy để đi thi đúng vị trí ...

DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CẤP TỐC NGÀY 30/9/17

LƯU Ý: ​THÍ SINH KIỂM  TRA KỸ THÔNG TIN CÁ NHÂN: MSSV, NGÀY SINH, NƠI SINH(NẾU SAI SÓT BÁO LẠI VPTT ĐỂ SỬA) XEM RÕ PHÒNG THI VÀ THỜI GIAN THI ( PHÒNG A08.02/S6, LÚC 9H05) KHI ĐI THI MANG THEO CHỨNG MINH...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 24/09/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI  Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, Đem theo CHỨNG MINH ND GỐC, HOẶC GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC PASSPORT  Xem số thứ tự, server phòng máy để đi thi đúng vị trí ...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 10/09/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI  Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, Đem theo CHỨNG MINH ND GỐC, HOẶC GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC PASSPORT  Xem số thứ tự, server phòng máy để đi thi đúng vị trí ...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 27/08/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI  Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, Đem theo CHỨNG MINH ND GỐC, HOẶC GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC PASSPORT  Xem số thứ tự, server phòng máy để đi thi đúng vị trí  Không...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 13/08/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI  Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc  xem số thứ tự, server phòng máy để đi thi đúng vị trí  Không chấp...

Banner Tư vấn trực tuyến