LỊCH THI
LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA NGÀY 09/12/2018 THÔNG BÁO CHUNG    LỊCH THI CC TIN HỌC Thí sinh xem lịch thi..., tại:  https://www.hutech.edu.vn ​Vào menu: VIỆN--> VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP --> ​TRUNG TÂM TIN...
LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA NGÀY 25/11/2018     THÔNG BÁO CHUNG    LỊCH THI CC TIN HỌC Thí sinh xem lịch thi..., tại:  https://www.hutech.edu.vn ​Vào menu: VIỆN--> VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 28/10/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 28/10/2018
THÔNG BÁO LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 28/10/2018     THÔNG BÁO CHUNG                          LỊCH THI CC TIN HỌC Thí sinh xem...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 20/10/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 20/10/2018
THÔNG BÁO LỊCH THI NGÀY 14/10/2018                                           THÔNG BÁO CHUNG              ...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY14/10/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY14/10/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 30/09/2018  DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 07h00 ACCESS1 ETABCB DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ILLUSTRATOR ​Thời gian thi lúc: 09h15 ACCESS2 CAD2D PHOTOSHOP Thí sinh thi...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 30/09/2018. DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 30/09/2018.
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 20/09/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 20/09/2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC