LỊCH THI
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 28/01/2018 * DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 13h00 Access​2 Cad2D Photoshop Tin học thống kê Thời gian thi lúc: 15h15 Access1 CAD3D ILLUSTRATOR Quản trị QH KH...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 28/01/2017 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 28/01/2017
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 14/01/2017 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 14/01/2017
DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 14/01/2018 * DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 13h00 Access1 Báo cáo tài chính Photoshop Thời gian thi lúc: 15h15 Access2 Quản Trị QHKH Solid Works ILLUSTRATOR Tin học thống...
DANH SÁCH THI CCQG TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 24/12/2017 DANH SÁCH PHÒNG THI  Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, Đem theo CHỨNG MINH ND GỐC, HOẶC GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC PASSPORT . Nếu chỉ có thẻ SV, thí sinh phải làm giấy cam đoan và xuất trình...
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CẤP TỐC NGÀY 20/12/17 ​THÍ SINH KIỂM  TRA KỸ THÔNG TIN CÁ NHÂN: MSSV, NGÀY SINH, NƠI SINH(NẾU SAI SÓT BÁO LẠI VPTT ĐỂ SỬA) XEM RÕ PHÒNG THI VÀ THỜI GIAN THI ( PHÒNG A05.03, LÚC 15H00) KHI ĐI THI MANG THEO CHỨNG MINH...
DANH SÁCH THI CCQG TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 10/12/2017 DANH SÁCH PHÒNG THI  Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, Đem theo CHỨNG MINH ND GỐC, HOẶC GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC PASSPORT  Xem số thứ tự, server phòng máy để đi thi đúng vị trí ...
DANH SÁCH THI CCQG TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 26/11/2017 DANH SÁCH PHÒNG THI  Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, Đem theo CHỨNG MINH ND GỐC, HOẶC GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC PASSPORT  Xem số thứ tự, server phòng máy để đi thi đúng vị trí ...
DANH SÁCH THI CCQG TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 12/11/2017 DANH SÁCH PHÒNG THI  Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, Đem theo CHỨNG MINH ND GỐC, HOẶC GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC PASSPORT  Xem số thứ tự, server phòng máy để đi thi đúng vị trí ...
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CẤP TỐC NGÀY 29/10/17 LƯU Ý: ​THÍ SINH KIỂM  TRA KỸ THÔNG TIN CÁ NHÂN: MSSV, NGÀY SINH, NƠI SINH(NẾU SAI SÓT BÁO LẠI VPTT ĐỂ SỬA) XEM RÕ PHÒNG THI VÀ THỜI GIAN THI ( PHÒNG A09.02/S6, LÚC 13H00) KHI ĐI THI MANG...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC