Thông báo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có thông báo chính thức về việc tổ chức Liên hoan phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XIV năm 2020.

Thông báo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020 9

Thông báo gửi đến Giám đốc các Đài Phát thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị biên tập, Giám đốc các cơ quan thường trú thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với nội dung cụ thể sau:

1. Nội dung: Phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc; chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước trong thời kỳ mới.

2. Đối tượng tham gia: Phóng viên, biên tập viên của:

+ Đài Phát thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố.

+ Các đơn vị biên tập, các cơ quan thường trú thuộc Đài TNVN.

+ Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Điện ảnh Công an nhân dân, Ban biên tập Phát thanh Thanh Thiếu nhi.

3. Thể loại:

+ Phóng sự (không quá 7 phút), hoặc Phóng sự điều tra nhiều kỳ (tối đa 30 phút)

+ Phỏng vấn: tối đa 5 phút

+ Chương trình câu chuyện truyền thanh (từ 28’30’’ đến 30’)

+ Chương trình phát thanh chuyên đề, hoặc talkshow (từ 28’30’’ đến 30’)

+ Chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc (từ 28’30’’ đến 30’)

+ Chương trình phát thanh trực tiếp (từ 29’30’’đến 30’)

* Thời lượng các tác phẩm dự thi bao gồm cả lời dẫn, nhạc hiệu, nhạc cắt.

4. Số lượng: Mỗi thể loại chỉ dự thi 01 tác phẩm.

Mỗi đơn vị gửi tối đa 06 tác phẩm.

5. Điều kiện hợp lệ:

Đối với tác phẩm, chương trình thu trước:

- Là tác phẩm đã phát trên sóng Đài TNVN hoặc trên sóng Đài Phát thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố từ ngày 01 tháng 3 năm 2019 đến 28 tháng 02 năm 2020.

Mỗi tác phẩm:

+ Có hồ sơ tác phẩm (có phụ lục kèm theo thông báo này).

+ Văn bản gốc của tác phẩm (nếu văn bản bằng tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài phải có bản dịch kèm theo).

- Là tác phẩm không đoạt giải trong Giải Báo chí quốc gia.

Đối với chương trình phát thanh trực tiếp: Gửi văn bản nội dung, đề cương chi tiết, yêu cầu kỹ thuật của chương trình sẽ thực hiện.

- Cách thức gửi tác phẩm: Mỗi tác phẩm cần gửi bằng cả hai cách sau:

* Qua đường bưu điện:

- Bảng tổng hợp danh sách các tác phẩm tham dự LHPT.

- Văn bản gốc và hồ sơ của từng tác phẩm có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.

* Qua đường điện tử:

- File mềm của văn bản tác phẩm tham dự LHPT.

- File âm thanh của các tác phẩm tham dự LHPT.

- File ảnh của tác giả, nhóm tác giả thực hiện tác phẩm (ảnh đẹp để đăng, trình chiếu tại lễ bế mạc trao giải).

Các file mềm, file âm thanh, file ảnh gửi về Ban Tổ chức LHPT thông qua hệ thống máy chủ của Đài TNVN theo hướng dẫn kèm theo thông báo này (chi tiết xem tại: ).

6. Thời hạn nộp tác phẩm: Hạn cuối cùng ngày 01/3/2020 (theo dấu bưu điện).

Nơi nhận: Ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Điện thoại: 024. 62727127. Fax: 024. 62727124.

Phong bì ghi: Tác phẩm dự thi LHPT toàn quốc lần thứ XIV năm 2020.

7. Giải thưởng:

Bên cạnh các giải thưởng chính thức, LHPT toàn quốc lần thứ XIV năm 2020 sẽ trao giải thưởng Dàn dựng, Dẫn chương trình phát thanh hay, tác phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng của công chúng và giải thưởng do các Bộ, Ngành trao.

8. Các hoạt động khác:

Trong thời gian diễn ra Vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tổ chức: 02 hội thảo về nghiệp vụ báo chí, 01 hội thảo về kỹ thuật và triển lãm ảnh. Nội dung, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

9. Sơ khảo - Chung khảo:

- Vòng sơ khảo: Chấm thi vào tháng 4 năm 2020 (không tổ chức liên hoan sơ khảo khu vực như các lần liên hoan trước).

- Lễ khai mạc, vòng Chung khảo, Lễ bế mạc tổ chức từ ngày 06 đến 09/5/2020 tại Đồng Tháp.

10. Thông tin về các hoạt động LHPT toàn quốc lần thứ XIV năm 2020 sẽ được cập nhật tại địa chỉ: lienhoanphatthanh.vov.vn.

VOV

14583718