CLB PHÁT THANH - THÔNG TIN
Thông báo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020 Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020 hướng tới nội dung phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước.
Thể lệ cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) do Bộ...
CLB HUTECH RADIO - Chương trình phát thanh HUTECH tuyển CTV Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông đến gần với sinh viên hơn, CLB HUTECH RADIO - Chương trình phát thanh HUTECH tuyển CTV cho chương trình, gồm các chuyên mục: - Tin tức  - Quà tặng âm nhạc - Câu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×