CLB PHÁT THANH - THÔNG TIN
CLB HUTECH RADIO - Chương trình phát thanh HUTECH tuyển CTV Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông đến gần với sinh viên hơn, CLB HUTECH RADIO - Chương trình phát thanh HUTECH tuyển CTV cho chương trình, gồm các chuyên mục: - Tin tức  - Quà tặng âm nhạc - Câu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC