CLB THANH NHẠC - LỊCH HỌC
Lịch sinh hoạt câu lạc bộ Thanh nhạc HUTECH. Lịch sinh hoạt câu lạc bộ Thanh nhạc Để đăng ký tham gia CLB thanh nhạc các bạn có thể đăng kí trực tại tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật HUTECH ( B15.09) Đăng...
Lịch sinh hoạt CLB Thanh nhạc LỊCH SINH HOẠT CÁC LỚP THUỘC CLB THANH NHẠC - TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT Để đăng ký tham gia sinh hoạt các CLB, sinh viên vui lòng xem lịch và đến trước giờ sinh hoạt các CLB mà mình yêu thích 30...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×