CLB GUITAR - THÔNG TIN
CLB Guitar với "Thanh xuân ở HUTECH"   "Tuổi trẻ của bạn là gì? Với chúng tôi, tuổi trẻ với thanh xuân của mình tôi đặt ở nơi đây - ở mái trường này, nơi tôi coi nó là ngôi nhà thứ 2 của cuộc đời mình - Đại Học Công Nghệ TPHCM (HUTECH). Thời...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC