Giấy chứng nhận kiểm định CTĐT hai Ngành Công nghệ thông tin và ngành Kế toán
Ngành Công nghệ thông tin và ngành Kế toán đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Tháng 9/2019, HUTECH tiến hành thực hiện chương trình kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí với ngành Công nghệ thông tin và ngành Kế toán trình độ Đại học, đạt kết quả 96% tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu.
 
Giấy chứng nhận ngành Công nghệ thông tin đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
 
Giấy chứng nhận ngành Kế toán đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
14583300