HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học

Vào ngày 19/7 vừa qua, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tiếp đón đoàn Đánh giá ngoài từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM đến khảo sát sơ bộ chương trình đào tạo Đại học 04 ngành An toàn thông tin, Thiết kế đồ họa, Thú y và Quản trị khách sạn.

Đoàn Đánh giá ngoài đến làm việc tại HUTECH có PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP.HCM, Giám sát đoàn; TS. Nguyễn Đức Nghĩa - Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM, Trưởng đoàn; TS. Trương Chí Hiền - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM, Thành viên thường trực; ThS. Hồ Đắc Hải Miên - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP.HCM, Thành viên thường trực; ThS. Nguyễn Thị Huyền - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và cải tiến phương pháp dạy và học đại học Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, Thành viên thường trực; PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TP.HCM, Thành viên; PGS.TS. Đặng Văn Hoài - Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Thành viên; ThS. Trịnh Thị Mỹ Hiền - Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG TP.HCM, Thành viên, Thư ký; cô Nguyễn Bảo Vân - Chuyên viên Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP.HCM, Thư ký chuyên môn; thầy Nguyễn Huỳnh Thăng - Chuyên viên Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP.HCM, Thư ký chuyên môn.

Ngoài ra, đoàn còn có sự tham gia của TS. Lê Phương Trường - Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Lạc Hồng, Quan sát viên và TS. Dương Văn Hiếu - Trưởng Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Tiền Giang, Quan sát viên.
 
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 5
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 10 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 12
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 15 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 17
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 20 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 22
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 25 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 27
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 30 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 32
Đoàn Đánh giá ngoài đến làm việc tại HUTECH
 
Đại diện HUTECH đón tiếp đoàn Đánh giá ngoài có GS.TS. Nguyễn Trung Kiên - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Võ Đình Bảy - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin; TS. Bùi Văn Thế Vinh - Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Đình Lương - Chánh Văn phòng Trường; GVC. ThS. Nguyễn Thị Sáu - Cố vấn Đảm bảo chất lượng; PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng -Trưởng Khoa Quản trị du lịch - Nhà hàng - Khách sạn; TS. Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan - Trưởng Khoa Thú y - Chăn nuôi; TS. Vũ Thanh Hiền - Phó trưởng Khoa Công nghệ thông tin; ThS. Đặng Thị Mai Phương - Phó trưởng Khoa Truyền thông & Thiết kế cùng lãnh đạo các đơn vị.

 
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 47 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 49
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 52 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 54
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 57 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 59
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 62 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 64
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 67 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 69
Lãnh đạo HUTECH cùng lãnh đạo các đơn vị tham gia tiếp đón đoàn Đánh giá ngoài
 
Đoàn Đánh giá ngoài đã quan sát thực tế cơ sở vật chất tại các cơ sở Saigon Campus, Ung Van Khiem Campus, Thu Duc Campus gồm có văn phòng các khoa; thư viện chính; phòng thực hành ngành Quản trị khách sạn, Thiết kế đồ họa; hệ thống CNTT, hệ thống mạng, hệ thống PCCC, các phần mềm quản lý đào tạo. Đoàn Đánh giá cũng đến một số đơn vị trong Trường để khảo sát, làm việc.

 
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 80 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 82
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 85 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 87
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 90 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 92
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 95 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 97
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 100 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 102
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 105 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 107
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 110 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 112
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 117 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 119
Đoàn Đánh giá ngoài khảo sát cơ sở vật chất tại các cơ sở của HUTECH

Tiếp đó, đoàn tiến hành phỏng vấn và kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ minh chứng phục vụ đánh giá ngoài của Nhà trường cũng như họp thống nhất chương trình khảo sát chính thức.
 
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 130
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 135 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 137
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 140 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 142
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 147

HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 149
Đoàn tiến hành phỏng vấn và kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ minh chứng phục vụ đánh giá ngoài
 
Trước khi kết thúc buổi khảo sát, đoàn Đánh giá ngoài và lãnh đạo Nhà trường cũng đã ký kết biên bản khảo sát sơ bộ, thống nhất nội dung chương trình khảo sát chính thức sẽ diễn ra vào tháng 8 sắp tới.
 
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 165 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 167
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 170 HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 172
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 173
Đại diện đoàn Đánh giá ngoài và lãnh đạo Nhà trường ký kết biên bản khảo sát sơ bộ

Đại diện đoàn đánh giá, TS. Nguyễn Đức Nghĩa báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của 04 chương trình đào tạo, đồng thời đưa ra những nhận xét, góp ý để Nhà trường hoàn thiện tài liệu thông tin minh chứng, chuẩn bị điều kiện làm việc, các đối tượng đề nghị được phỏng vấn, chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.
 
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 185
TS. Nguyễn Đức Nghĩa báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ và kiến nghị chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức

GS.TS. Nguyễn Trung Kiên thay mặt HUTECH chia sẻ cảm nhận về tính chuyên nghiệp, khách quan của đoàn Đánh giá ngoài và cam kết sẽ hoàn thành tối đa các yêu cầu phía đoàn đưa ra để chương trình khảo sát chính thức diễn ra thuận lợi, khách quan nhất.
 
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo Đại học 199
GS.TS. Nguyễn Trung Kiên thay mặt HUTECH gửi lời cảm ơn đến đoàn Đánh giá ngoài
 
Tin: Minh Châu
Ảnh: Tổ Media
TT. Truyền thông
14611871
Các tin khác
HUTECH tập huấn công tác đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA Sáng ngày 28/9, HUTECH tổ chức tập huấn đánh giá chương trình đào tạo các ngành theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 cho đội ngũ cán bộ, giảng...
[Video] Chương trình đánh giá ngoài ngành Quản lý xây dựng, Dược học HUTECH theo tiêu chuẩn AUN-QA chính thức bế mạc Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ Đại học chính quy theo Hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới...
[Video] Đoàn đánh giá ngoài (AUN-QA) đến HUTECH kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 02 ngành Quản lý xây dựng, Dược học Ngày 05/9, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức khai mạc đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ Đại học chính quy theo Hệ...
[Video] HUTECH hoàn thành Khảo sát đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ Đại học Sau 04 ngày làm việc khẩn trường, tích cực và hiệu quả (02-05/8/2023), đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình...
Đoàn đánh giá ngoài từ VNU-HCM CEA khảo sát chính thức 04 ngành An toàn thông tin, Thiết kế đồ họa, Thú y, Quản trị khách sạn trình độ Đại học Sáng 02/8, HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP.HCM (VNU-HCM CEA) đến khảo sát...
×