HUTECH chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN-QA

Theo thông tin từ cuộc họp Hội đồng “Mạng lưới các trường Đại học khu vực Đông Nam Á” (AUN-QA) tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 19/02/2019 vừa qua, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức trở thành thành viên liên kết của tổ chức AUN-QA.

Tổ chức “Mạng lưới các trường Đại học khu vực Đông Nam Á” (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) được thành lập từ năm 1995 bởi các nước thành viên ASEAN và 13 trường Đại học nhằm mục đích phát triển nguồn nhân lực thông qua mạng lưới giáo dục đại học. Tính đến năm 2018, AUN-QA có 30 thành viên chính thức và 67 thành viên liên kết.

 
HUTECH chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN-QA 10
Đại diện HUTECH cùng các trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á tham gia tập huấn Khóa đào tạo về đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN - QA tại Bangkok (Thái Lan) năm 2017

Việc HUTECH được phê duyệt là thành viên liên kết của AUN-QA có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo ngày càng được hoàn thiện của Nhà trường. Không chỉ chứng tỏ vị thế ở môi trường giáo dục trong nước, HUTECH còn vươn lên mạnh mẽ ở tầm khu vực. Trong xu thế hội nhập, HUTECH liên tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác với các trường đại học uy tín hàng đầu thế giới nhằm dần chuẩn hóa các chương trình đào tạo mang tầm quốc tế. Điều này tạo ra lợi thế rất lớn cho sinh viên HUTECH nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung, giúp các bạn trẻ có thêm nhiều cơ hội dễ dàng tiếp cận với môi trường giáo dục khu vực và quốc tế cũng như tìm kiếm những cơ hội việc làm triển vọng cho tương lai.

Được biết, AUN-QA đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn nhất định đối với các trường đại học thành viên. Đây cũng là cách mà các trường thành viên trong mạng lưới AUN-QA nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo, đồng thời tạo dựng uy tín và thương hiệu đối với các trường đại học đối tác trên toàn thế giới.
 
HUTECH chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN-QA 25

HUTECH chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN-QA 28
Chương trình tập huấn được chủ trì bởi các chuyên gia hàng đầu của tổ chức AUN - QA
 
Theo đó, chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN-QA chính là một động lực rất lớn cho HUTECH trong lộ trình xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, nâng cao thương hiệu và chất lượng đào tạo nhà trường, đồng thời mở ra nhiều thuận lợi cho sinh viên HUTECH cũng như sinh viên các trường đại học cùng mạng lưới trong việc giao lưu, chuyển tiếp học tập.

Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông
14574575