TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN VỚI AUN-QA: BƯỚC TIẾN MỚI TRONG VIỆC BẢO ĐẢ

Từ ngày 11/9 đến ngày 13/9/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Gáo dục và Đào tạo.
 
Tham dự tập huấn, có 246 đại biểu là đại diện lãnh đạo Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng, lãnh đạo và kiểm định viên của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, lãnh đạo và cán bộ phụ trách về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước; trong đó có 51 trường công lập và 23 trường ngoài công lập; phần lớn các trường này chưa được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
 
TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN VỚI AUN-QA: BƯỚC TIẾN MỚI TRONG VIỆC BẢO ĐẢ 11
Ảnh chụp các đại biểu tham dự khóa tập huấn
 
Tới dự và chỉ đạo khóa tập huấn, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có PGS. TS. Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng; cùng tham dự và làm báo cáo viên khóa tập huấn có lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục - Cục Quản lý chất lượng, ngoài ra còn có các báo cáo viên là lãnh đạo của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
 
TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN VỚI AUN-QA: BƯỚC TIẾN MỚI TRONG VIỆC BẢO ĐẢ 22
PGS.TS.  Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại khóa tập huấn

Phát biểu chỉ đạo tại khóa tập huấn, Cục trưởng Mai Văn Trinh nhấn mạnh về tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Trong bối cảnh hiện nay, khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu, rộng với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khối ASEAN, khi thị trường lao động trong khu vực ngày càng có sự cạnh tranh quyết liệt thì việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa thiết thực, sống còn đối với mỗi cơ sở giáo dục đại học nói riêng và quốc gia Việt Nam nói chung. Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, việc thực hiện công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những giải pháp hữu hiệu mà các nước trên thế giới đã và đang thực hiện.
 
Cục trưởng Mai Văn Trinh cũng thông tin thêm về bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được xây dựng trên cơ sở bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục đại học có 4 lĩnh vực (gồm các lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và Kết quả hoạt động), 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí. Bộ tiêu chuẩn đảm bảo về tính khoa học, dựa trên nguyên tắc quản lý chất lượng tổng thể, được kiểm chứng qua thực tiễn áp dụng trong hệ thống các trường đại học ASEAN và phù hợp với bối cảnh Việt Nam cũng như phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. 
 
TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN VỚI AUN-QA: BƯỚC TIẾN MỚI TRONG VIỆC BẢO ĐẢ 35
TS. Lê Mỹ Phong, Trưởng phòng KĐCLGD – Cục QLCL báo cáo tại khóa tập huấn
TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN VỚI AUN-QA: BƯỚC TIẾN MỚI TRONG VIỆC BẢO ĐẢ 40
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG Hà Nội đang hướng dẫn nhóm thực hành
 
Tại khóa tập huấn, các báo cáo viên đã trình bày 11 chuyên đề, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học. Ngoài phần lý thuyết, học viên tham dự khóa tập huấn thực hiện các bài tập thực hành.
 
TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN VỚI AUN-QA: BƯỚC TIẾN MỚI TRONG VIỆC BẢO ĐẢ 51
TS. Nguyễn Quốc Chính, Phó GĐ phụ trách Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đang hướng dẫn nhóm thực hành
TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN VỚI AUN-QA: BƯỚC TIẾN MỚI TRONG VIỆC BẢO ĐẢ 56
PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam
đang hướng dẫn nhóm thực hành
 
Khóa tập huấn đã tổ chức 20 nhóm để thực hiện bài tập về viết Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin minh chứng. Qua bài tập, học viêm tham dự có kỹ năng phân tích tiêu chí, xác định được các yêu cầu chỉ báo cùng mốc chuẩn tham chiếu của tiêu chí, đặt ra các câu hỏi ứng với mỗi yêu cầu để đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí;  xác định thông tin, minh chứng cần thu thập, nơi thu thập, phương pháp thu thập và dự kiến mã hóa minh chứng.
 
Một bài tập nữa mà học viên thực hiện theo nhóm là viết Phiếu đánh giá tiêu chí. Thông qua bài tập, học viên có kỹ năng mô tả các hoạt động của cơ sở giáo dục trong 5 năm gần nhất kèm theo các thông tin, minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của tiêu chí; có kỹ năng phân tích, so sánh, lý giải và rút ra những điểm mạnh nổi bật cũng như những điểm tồn tại của cơ sở giáo dục trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí; có kỹ năng xây dựng kế hoạch hành động, những việc cần làm nhằm khắc phục tồn tại, phát huy điểm mạnh kèm theo những biện pháp cần thực hiện; có kỹ năng đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí.
 
Sau phần trình bày trước hội trường của đại diện các nhóm về kết quả thực hiện bài tập thực hành, các báo cáo viên đã nhận xét, góp ý và hướng dẫn cách thực hiện các bước trong quy trình tự đánh giá.
 
TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN VỚI AUN-QA: BƯỚC TIẾN MỚI TRONG VIỆC BẢO ĐẢ 72
PGS.TS. Mai Văn Chung, Phó GĐ Trung tâm KĐCLGD – Trường ĐH Vinh đang hướng dẫn nhóm thực hành
TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN VỚI AUN-QA: BƯỚC TIẾN MỚI TRONG VIỆC BẢO ĐẢ 77
PGS. TS. Nguyễn Quang Giao, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm KĐCLGD – ĐH Đà Nẵng
đang hướng dẫn nhóm thực hành
 
Một nội dung cũng rất thiết thực và nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu tham dự là phần chia sẻ kinh nghiệm của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - trường đại học đầu tiên hoàn thành tự đánh giá và đã được đánh giá ngoài vào tháng 7/2018 theo bộ tiêu chuẩn mới ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT. Trong quá trình tiếp cận đánh giá theo tiêu chuẩn mới, tập thể cán bộ giảng viên, nhân viên toàn trường đã tích cực tham gia, khắc phục những khó khăn, bất cập để hoàn thành tự đánh giá theo kế hoạch cùng với sự hỗ trợ của phần mềm tự đánh giá do trường tự xây dựng.
 
TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN VỚI AUN-QA: BƯỚC TIẾN MỚI TRONG VIỆC BẢO ĐẢ 89
PGS.TS. Lê Văn Sỹ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Dầu khí Việt Nam báo cáo kết quả thực hành
TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN VỚI AUN-QA: BƯỚC TIẾN MỚI TRONG VIỆC BẢO ĐẢ 94
ThS. Nguyễn Thị Sáu, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
chia sẻ kinh nghiệm tự đánh giá
 
Kết thúc khóa tập huấn, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hiện tự đánh giá cơ sở giáo dục, có chung nhận thức về mục đích và quyết tâm thực hiện công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.
 
Công việc tiếp theo của các học viên là triển khai phổ biến lại nội dung, kiến thức và kỹ năng tiếp thu được tại khóa tập huấn cho nhà trường; cơ sở giáo dục thực hiện quy trình tự đánh giá theo quy định; thực hiện công tác cải tiến chất lượng trong và sau đánh giá; tăng cường chia sẻ, hợp tác với các đơn vị khác và với Cục Quản lý chất lượng về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
 
Trong xu thế hội nhập quốc tế, tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học ngày càng cao. Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm chính đối với vấn đề chất lượng; việc đảm bảo chất lượng nhằm thúc đẩy sự cân bằng giữa quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục với cộng đồng, đòi hỏi sự tham gia, cộng tác của tất cả các cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên, sinh viên và các bên liên quan khác trong và ngoài nhà trường. Kiểm định chất lượng giáo dục góp phần giúp cho các cơ sở giáo dục đại học cải tiến và nâng cao chất lượng một cách bền vững, từng bước hình thành và phát triển văn hóa chất lượng; giúp cho các trường khẳng định thương hiệu, uy tín cũng như chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng trước các bên liên quan và toàn xã hội./.
14571798
Các tin khác
HUTECH hoàn thành khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Sau 05 ngày làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, khách quan (08-12/8/2023), đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại...
HUTECH tiếp đón đoàn Đánh giá ngoài từ VNU-HCM CEA chính thức đến kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Sáng ngày 08/8/2023, HUTECH tiếp đón đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP.HCM (VNU-HCM CEA)...
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài đến kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Ngày 20/7, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tiếp đón đoàn Đánh giá ngoài từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM đến kiểm...
×