THÔNG TIN ĐÀO TẠO - ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần,đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016đối với sinh viên Đại học,Cao đẳng chính quy BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh...
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần,đóng học phí học kỳ hè năm học 2015 – 2016đối với sinh viên liên thông,ĐH văn bằng hai,ĐH hệ vừa làm vừa học  BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh...
THÔNG BÁO Về việc đề xuất mở lớp các môn học trước trong HK2 đợt B năm học 2015-2016 và làm kế hoạch bổ sung các môn học sau trong HK Hè năm học 2015-2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCMPHÒNG ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh phúcSố:13 /TB-P.ĐTTP. Hồ ChíMinh,ngày 10...
Danh sách môn học tự chọn các lớp tối học kỳ II năm học 2015-2016 Danh sách môn tự chọn khóa 2015 các lớp tối của các ngành thuộc Khoa Công nghệ sinh học - Thực phẩm - Môi trường.Xem chi tiết trên file đính...
test  Sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×