ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Giới thiệu về ngành Quan hệ quốc tế Trong năm học 2022-2023, Ngành Quan hệ quốc tế tại HUTECH dự kiến sẽ bao gồm 3 chuyên ngành là: Nghiệp vụ đối ngoại, Truyền thông quốc tế và Văn...
Giới thiệu về ngành Quan hệ công chúng Quan hệ công chúng (Public Relations) còn được gọi là PR, dùng để chỉ mọi nỗ lực có kế hoạch của cá nhân, tổ chức để tạo lập,...
Giới thiệu về ngành Tâm lý học Tâm lý học là khoa học nghiên cứu việc xử lý thông tin và biểu hiện hành vi ở con người, làm rõ bản chất của con người bằng cách đi sâu vào mọi ngõ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×