THÔNG BÁO MỚI
Giới thiệu về Khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ công chúng Khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ công chúng (KHXH-QHCC) của trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được thành lập vào tháng 9-2019, tiền thân là...
Ban Lãnh đạo Khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ công chúng (2022 - 2023) BAN LÃNH ĐẠO KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (NĂM HỌC 2022 - 2023) 1. TS. Vũ Quốc Anh, Trưởng Khoa - Điều hành công tác chung của Khoa. - Điều hành công tác: đào tạo, tổ chức, hành chính, nhân...
Hướng dẫn xem thời khóa biểu Giáo dục quốc phòng, an ninh dành cho tân sinh viên khóa 2022 Những tân sinh viên khóa 2022 đã nhận được thông báo có thời khóa biểu học phần Giáo dục quốc phòng, an ninh của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC