THÔNG BÁO VỀ CÔNG BỐ LỊCH THI HỌC KỲ 2B NĂM HỌC 2020-2021

- Lịch thi HK2B công bố trên trang cá nhân của sinh viên vào ngày 09.07.21. sinh viên cần kiểm tra lại tài khoản  email trước khi tham gia thi.
- Lịch thi cá nhân sinh viên xem trên trang : http://daotao.hutech.edu.vn
- Sinh viên cần nộp đơn trực tuyến các trường hợp nhận điểm I, xóa điểm I hay chuyển ca thi từ ngày 10/7 đến 15/7/2021.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại phòng Đào tạo Khảo thí theo số điện thoại: (028)71056686.
14592159