SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIÊP ĐƠT THÁNG 9.2022 Lưu ý: 1. Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn ngay sau khi nhận được thông báo - để băt đầu làm đồ án tốt nghiệp. 2. Sinh viên đăng ký tên đề tài về văn phong khoa theo mẫu và biên lai học phí môn đồ án tốt...
KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THÁNG TỪ THÁNG 9.2022 ĐẾN THÁNG 01.2023 Sinh viên nộp đơn đăng ký làm đồ án từ ngày 03/09/2022 đến ngày 10/09/2022
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIÊP ĐƠT THÁNG 4.2022 Lưu ý:  Sinh viên nộp đơn đăng ký tên đề tài có chữ ký của GV hướng dẫn kèm bản photo biên lai đóng tiền HP môn ĐATN  về VP Khoa trước 30/04/2022. Mức học phí như sau:          ...
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIÊP ĐƠT THÁNG 9.2021 Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn và đăng ký tên đề tài về khoa theo đúng tiến độ đính kèm.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC