SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIÊP ĐƠT THÁNG 9.2021 Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn và đăng ký tên đề tài về khoa theo đúng tiến độ đính kèm.
DANH SACH SINH VIEN XET DIEU KIEN LAM DO AN TOT NGHIEP (TU THANG 4.2021 DEN THANG 8.2021) Lưu ý thời gian và địa điểm lãnh đạo khoa gặp sinh viên để giải đáp các vấn đề liên quan đến đồ án tốt nghiệp như sau:  1. Ngành Công nghệ may - 10g00 thứ 2 ngày 26.04.2021 tại A-04.03 2. Ngành Thiết kế thời...
KẾT QUẢ CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Sinh viên đạt tiến độ - tiếp tục liên hệ GVHD hoàn chỉnh đồ án tốt nghiệp. - Sinh viên chưa đạt - Liên hệ GVHD hoàn thiện lại theo yêu cầu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC