GIỚI THIỆU - MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
SẢN PHẨM SINH VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG - Diễn họa chất liệu Bài tập diễn họa chất liệu của Sinh viên ngành Thiết kế thời trang
GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT - PHONG TRÀO KHOA KIẾN TRÚC MỸ THUẬT Đối với các ngành học của Khoa Kiến trúc Mỹ thuật luôn đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng, vì vậy bên cạnh việc đào tạo kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, sinh viên phải được khơi nguồn sáng tạo, nuôi dưỡng cảm hứng để đi...
CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA KIẾN TRÚC MỸ THUẬT Khoa Kiến trúc mỹ thuật Đại học HUTECH được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động dạy, học, nghiên cứu khoa học. Không gian học tập của SV ngày càng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC