Cựu sinh viên khóa 2011 ngành Thiết kế thời trang Đại học HUTECH - Nhà thiết kế của các Hoa hậu 
14590399