Khen thưởng Sinh viên tiêu biểu HK1 khoa Kiến trúc Mỹ thuật

Thấy các khoa viện khác rần rần khen thưởng sinh viên tiêu biểu, team Kiến trúc - Mỹ thuật HUTECH cũng không thua đâu nha! Chúc mừng các bạn sau những nỗ lực học tập miệt mài, đã xứng đáng đạt thành tích cao trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 ! Giữ phong độ và cố gắng thêm nữa nhé!
#HUTECH #HUTECHEducation #SinhVienTieuBieu #KienTruc #MyThuat

Khen thưởng Sinh viên tiêu biểu HK1 khoa Kiến trúc Mỹ thuật 6

Khen thưởng Sinh viên tiêu biểu HK1 khoa Kiến trúc Mỹ thuật 9


Khen thưởng Sinh viên tiêu biểu HK1 khoa Kiến trúc Mỹ thuật 13


Khen thưởng Sinh viên tiêu biểu HK1 khoa Kiến trúc Mỹ thuật 17


Khen thưởng Sinh viên tiêu biểu HK1 khoa Kiến trúc Mỹ thuật 21


Khen thưởng Sinh viên tiêu biểu HK1 khoa Kiến trúc Mỹ thuật 25


Khen thưởng Sinh viên tiêu biểu HK1 khoa Kiến trúc Mỹ thuật 29


Khen thưởng Sinh viên tiêu biểu HK1 khoa Kiến trúc Mỹ thuật 33


Khen thưởng Sinh viên tiêu biểu HK1 khoa Kiến trúc Mỹ thuật 37


Khen thưởng Sinh viên tiêu biểu HK1 khoa Kiến trúc Mỹ thuật 41


 

14591318