Khen thưởng Sinh viên tiêu biểu HK1 khoa Kiến trúc Mỹ thuật
Thấy các khoa viện khác rần rần khen thưởng sinh viên tiêu biểu, team Kiến trúc - Mỹ thuật HUTECH cũng không thua đâu nha! Chúc mừng các bạn sau những nỗ lực học tập miệt mài, đã xứng đáng đạt thành tích cao trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 ! Giữ phong độ và cố gắng thêm nữa nhé!
#HUTECH #HUTECHEducation #SinhVienTieuBieu #KienTruc #MyThuat


 
14591318