E-TOP Việt Nam tuyển dụng nhân sự

Vị trí tuyển dụng (招聘位置)
1. Phiên Dịch 翻譯 (Số lương: 4) 
2. Kế Toán 會計 (Số lương: 1)
3. Nghiệp vụ 業務生管 (Số lương: 1)

Chi tiết công việc (工作描述)
1. 翻譯中文,部門其他工作的協助
2. 會計系,會中文優先
3. 翻譯中文,部門其他工作的協助

Hình thức phỏng vấn (面試模式)
1, 直接:一對一面試.  Phỏng vấn trực tiếp 1-1
2, 間接:電話訪問,視像面試. Phỏng vấn gián tiếp qua điện thoại và Video call.
3, 考中文能力. Kiểm tra năng lực tiếng Trung

Sự hỗ trợ khác từ phía Doanh nghiệp. 其他協助
1. Tìm và giới thiệu phòng trọ. 協助尋找並推薦住房
2. Hỗ trợ tìm hiểu về vị trí công việc, phỏng vấn từ xa .協助了解工作職位、遠程面試
3. Tư vấn và giúp ứng viên tìm hiểu về mức sống, chi phí và thói quen sinh hoạt tại tỉnh BRVT. 諮詢和協助應聘者了解巴地頭頓省的生活水平、費用和生活習慣
14607330
×