NCKH - SINH VIÊN
Khoa Trung Quốc học tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên Ngày 22/09 vừa qua, Khoa Trung Quốc học HUTECH tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên” mang đến nhiều kiến thức bổ ích...
Khoa Trung Quốc học “tiếp lửa” nghiên cứu khoa học đến sinh viên Tối 29/9 vừa qua, Khoa Trung Quốc học Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Khoa Trung Quốc học".   Hội thảo trực tuyến “Hướng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×