NCKH - GIẢNG VIÊN
HUTECH tổ chức hội thảo khoa học "Ngôn ngữ & Văn hóa Đông Á 2023", nhận bài đến 10/01 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ nhất về "Ngôn ngữ & Văn hóa Đông Á 2023" (EALCS 2023) vào ngày 17/3/2023. Trước...
Tra cứu các danh mục tạp chí khoa học Kính gửi: Quý Thầy/Cô !   Căn cứ vào định hướng phát triển của Nhà trường trong việc tăng cường công tác Nghiên cứu Khoa học và tham gia kiểm định chất lượng, xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×