Công ty TNHH OVAL Việt Nam tuyển dụng nhân sự

Vị trí tuyển dụng

1. Kỹ sư công nghệ/quy trình sản xuất.
2. Giám sát quản lý sản xuất.
3. Kỹ sư công nghiệp/kế hoạch dây chuyền sản xuất.

Số lượng yêu cầu: 1-2 người

Mức lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Lập kế hoạch trình tự hoạt động của thiết bị sản xuất để thiết bị có thể được sử dụng một cách chính xác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
2. Thiết lập quy trình sản xuất và tiêu chuẩn sản phẩm.
3. Đánh giá kế hoạch dự án quy trình và xác định quy trình sản xuất tối ưu.
4. Chịu trách nhiệm giới thiệu quy trình sản xuất sản phẩm mới và thử nghiệm quy trình sản xuất để sản phẩm mới có thể được sản xuất ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan.
5. Thường xuyên kiểm tra các thông số chính của thiết bị xử lý.
6. Liên tục cải tiến quy trình sản xuất hiện có.
7. Cải thiện giờ làm việc tiêu chuẩn IE
8. Cải tiến quy trình tại chỗ của dây chuyền sản xuất
9. Hệ thống hóa giáo dục và đào tạo IE & giáo dục và đào tạo nhân viên
10. Sản xuất tinh gọn, thực hiện chuẩn hóa theo chiều sâu

Yêu cầu

1. 5 năm kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm quản lý nhà máy
2. Yêu cầu về trình độ học vấn: đại học trở lên
3. Chuyên ngành: quản lý sản xuất, quản lý công nghiệp, các chuyên ngành liên quan đến sản xuất
4. Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Trung/Việt, nghe nói đọc viết thành thạo.
5. Giỏi dụng cụ: Excel, PowerPoint,gõ tiếng Trung 20~50 từ/phút, ISO14000, ISO9000, Kỹ thuật công nghiệp IE

Kỹ năng công việc

1. Khả năng quản lý nhà máy
2. Tổ chức và phân tích báo cáo hồ sơ sản xuất
3. Hỗ trợ thúc đẩy hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuất
4. Duy trì hoạt động của dây chuyền sản xuất và theo dõi tiến độ sản xuất
5. kiểm soát chi phí sản xuất
6. Thiết lập quy trình sản xuất chuẩn
7. Lập kế hoạch quy trình vận hành tiêu chuẩn
8. Chịu trách nhiệm kiểm soát và hoach định quy trình sản xuất
9. Phân tích sự bất thường của sản phẩm trong quá trình sản xuất và cải thiện quy trình sản xuất
10. Phân tích và xử lý bất thường đối với nguyên vật liệu của nhà cung cấp

Địa điểm làm việc

CÔNG TY TNHH OVAL VIỆT NAM (https://oval.vn/)
26 ĐẠI LỘ THỐNG NHẤT - KCN Sóng Thần II
Lô 26 , Đại Lộ Thống Nhất Khu công nghiệp Sóng Thần 2 , phường Dĩ An , thành Phố Dĩ An , tỉnh Bình Dương , Việt Nam
14608234
×