THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 1017KBP2110 Lớp Kỹ năng bàn phím 1017KBP2110 khai giảng vào thứ 5 ngày 19/10/2017 ca(3+4) (từ 12h30 đến 17h20)phòng A09.02/4 và 28/10/2017 ca 1 phòng A05.03/2. - Giảng...
Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 1017KGT1810 Lớp Kỹ năng bàn phím 1017KGT1810 khai giảng vào thứ 4 ngày 18/10/2017 ca5 (từ 18h00 đến 20h15)phòng A04.10 và thứ 4 phòng A06.14 thứ 6 phòng A06.15....
Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 1017KBP0910 Lớp Kỹ năng bàn phím 1017KBP0910 khai giảng vào thứ 2 ngày 09/10/2017 ca(1+2) (từ 06h45 đến 11h30)phòng A06.02/10 và 30/10/2017 ca 1 phòng A06.02/4. - Giảng viên: Trần Thị...
Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 1017KBP2209 Lớp Kỹ năng bàn phím 1017KBP2209 khai giảng vào thứ 2 ngày 02/10/2017 ca(3+4) (từ 13h00 đến 17h30) phòng A09.02/10. - Giảng viên: Trần Thị Thu Vân   Lưu ý:...
Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 0917KBP3108 Lớp Kỹ năng bàn phím 0917KBP3108 khai giảng vào thứ 3 ngày 19/09/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) thứ 3 A05.03/2, thứ 57 A05.03/1. - Giảng viên: Võ Văn Dự   Lưu ý:  -...
Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0817KGT2108 Lớp Kỹ năng giao tiếp 0817KGT2108 khai giảng vào thứ 2 ngày 21/08/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2 phòng A-08.31, thứ 4,6 phòng A-04.30.  - Giảng...
Thời khóa biểu kỹ năng bàn phím 0817KBP2906 Lớp Kỹ năng bàn phím 0817KBP2906 khai giảng vào thứ 3 ngày 08/08/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) tối 357 phòng A-09.02/9. - Giảng viên: Võ Văn Dự   Lưu ý:  - Học viên...
Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0717KGT3006 Lớp Kỹ năng giao tiếp 0717KGT3006 khai giảng vào thứ 2 ngày 24/07/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2 phòng B-10.03, thứ 4,6 phòng B-10.09.  - Giảng...
Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0617KGT1406 Lớp Kỹ năng giao tiếp 0617KGT1406 khai giảng vào thứ 2 ngày 19/06/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2 phòng B-07.09, thứ 3 phòng B-06.10, thứ 4 phòng...
Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0617KGT1506 Lớp Kỹ năng giao tiếp 0617KGT1506 khai giảng vào thứ 5 ngày 15/06/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3 phòng A04.31, thứ 5 phòng A04.29, thứ 7 phòng A05.15. ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC