HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA TRUYỀN THÔNG THIÊT KẾ
Thực hiện kế hoạch của Ban giám hiệu về việc tổ chức phong trào Văn hoá văn nghệ, Thể dục thể thao trong sinh viên 2020 – 2021, Khoa Truyền thông – Thiết kế tổ chức hội thao sinh viên cấp khoa nhằm tạo không khí sôi nỗi, rộng khắp trong toàn thể sinh viên.

Đối tượng: Tất cả sinh viên Đại học chính quy đang theo học tại khoa Truyền thông – Thiết kế Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh.
Thời gian: 16/12/2020 – 01/02/2020
Các môn thi môn: Bơi lội, Bóng đá mini, Kéo co, Cầu lông, Cờ vua, Điền kinh, Bóng rổ
Thể lệ thi đấu chi tiết, tham khảo theo đường link:https://www.hutech.edu.vn/truyenthongthietke/bieu-mau/14588681-bieu-mau-dang-ki-hoi-thao-nam-2020-2021
Thời gian và cách thức đăng kí:
Đối với các môn tập thể (bóng đá mini, kéo co, bóng rổ), sinh viên tiến hành đăng kí trực tiếp tại văn phòng khoa Truyền thông – Thiết kế (A03.22)
Đối với môn cá nhân (Bơi lội, cầu lông, điền kinh), sinh viên đăng kí qua đường link:
https://forms.gle/c3tNeEiDfch1MWYEA
 
Thời gian đăng kí hạn chót:  06/12/2020
Thời gian bốc thăm cho tất cả các môn: 15/12/2020 (dự kiến)
* Lưu ý các môn không đủ số lượng đăng kí BTC sẽ không tổ chức

 
14588687