THÔNG BÁO XEM KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH CT NGÀY 17/03/2018
Xem Kết quả thi tại: http://xemdiem.hutech.edu.vn

KetQua thi--->ChungChiNgoaiNgu --->​Nhập thông tin cá nhân--->Nhấp vào Kết quả--->Hiển thị thông tin cần xem.


Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 17/03/2018.

Bắt buộc phải thi lại vào ngày 10/04/2018.

Thời gian đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 28/03/2018.

Vui lòng liên hệ tại Trung tâm để đăng ký dự thi lại

Thủ tục đăng ký: 02 hình 3 x 4 + 01 CMND(photo)

Những thí sinh đăng ký sau kỳ thi này, Trung tâm sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

Trân trọng!
14569315