HƯỚNG DẪN XEM KẾT QUẢ THI CCQG NGOẠI NGỮ

THÔNG BÁO XEM KẾT QUẢ THI
KỲ THI CCQG NGOẠI NGỮ TẠI TRUNG TÂM
 

Thí sinh xem KẾT QUẢ thi tại:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn

​Vào menu: KẾT QUẢ THI --> CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ -->Nhập THÔNG TIN CÁ NHÂN--> Nhấn vào XEM KẾT QUẢ--> (Hiển thị thông tin cá nhân cần xem). 
- Trong trường hợp: Không nhập được MSSV hoặc Họ & tên cùng 1 lúc, thì nhập 1 trong 2 thông tin này.

 

- Những thông tin cá nhân trong KẾT QUẢ thi vui lòng kiểm tra lại và phản hồi về TT.NN (nếu sai) để được chỉnh sửa.
 

Điện thoại liên lạc: 0283 512 4485

Trân trọng!

14570151