XEM DS THI CHỨNG CHỈ NN TRÌNH ĐỘ BẬC 3 THEO KHUNG NLNN QUỐC GIA TIẾNG ANH NGÀY 20/01/2018

THÔNG BÁO

Mời các Anh/Chị đến xem danh sách thi tại bảng tin của Trung tâm ngoại ngữ HUTECH.
KHÓA THI CHỨNG CHỈ NN TRÌNH ĐỘ BẬC 3 THEO KHUNG NLNN QUỐC GIA
NGÀY 20/01/2018

Lưu ý:

* Thí sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 12h30'
- Phòng thi Tiếng Anh:    A04.30, A04.31, A07.30, A05.14
- Phòng thi Tiếng Nhật:   A07.31
- Phòng thi Tiếng Trung: A06.14
- Phòng thi Tiếng Pháp:  A06.15

 

* Không được tham gia thi nếu không mang theo CMND hoặc Giấy phép lái xe(tất cả bản gốc).

* Đi trễ sau 15 phút không được vào phòng thi (kể cả 04 kỹ năng)
 Trân trọng!

14568710