THÔNG BÁO CHUYỂN LỊCH THI CCQG TIẾNG ANH + NHẬT + TRUNG + CEF-B1 NGÀY 11/03/2018
THÔNG BÁO
(V/v: Chuyển lịch thi CCQG Tiếng Anh + Nhật + Trung + CEF-B1)

Lịch thi ngày 11/03/2018  
Chuyển sang khóa thi ngày 25/03/2018


Thí sinh nào chưa đăng ký dự thi vui lòng đến

Trung tâm kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/03/2018 để

Đăng ký dự thi, k
hi đi đăng ký cần mang theo:

CMND(photo) + 2hình3x4.

Thí sinh xem số báo danh, giờ thi, phòng thi tại website của

Trung tâm ngoại ngữ trước 03 ngày thi.

Trân trọng!

 
14568926