Các tiết mục đêm hội trại 2017
 
HUTECH vươn tới ước mơ - Hội trại HUTECH 2017 
Nhảy hiện đại (Quốc Cường HUTECH Gottalent) - Hội trại HUTECH 2017 
14562594