HUTECH'ers Say True - Số 2 - Cây đàn sinh viên và khát vọng vươn tầm CLB Thành phố

[TALKSHOW]: HUTECH’ERS SAY TRUE
“Cây đàn sinh viên và khát vọng vươn tầm CLB Thành phố” – Trò chuyện cùng Câu lạc bộ có thành viên đông nhất Trường - Guitar HUTECH
#HUTECH #HUTECHersSayTrue #TTVHNT #GuitarHUTECH
HUTECH'ers Say True - Số 2 - Cây đàn sinh viên và khát vọng vươn tầm CLB Thành phố 29
 
14585583
×