Các tiết mục biểu diễn tại sân trường HUTECH
 
SV Hutech nhảy '' Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau '' giữa sân trường 
 Flash mob Những Trái Tim Việt Nam sinh viên tình nguyện HUTECH 
14562596