BIỂU MẪU HỌC PHẦN THỰC TẾ DOANH NGHIỆP 1

Dành cho sinh viên chương trình Đại học Chuẩn Hàn Quốc đăng ký học phần Thực tế Doanh nghiệp 1. Mọi thông tin cần hỗ trợ, các bạn liên hệ trực tiếp với Thầy Nguyễn Thanh Vang.

14591621