SINH VIÊN - THÔNG BÁO
THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ HK2 NĂM HỌC 2020-2021 THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ HK2 NĂM HỌC 2020-2021   Thời hạn: 11/01/2021 - 21/01/2021 -------  Từ ngày 09/01/2021, Sinh viên xem học phí phải đóng tại tài khoản cá nhân.  Tất cả sinh viên nộp học phí...
Sinh viên - Học viên HUTECH sẽ nghỉ học từ 02/12 đến hết 06/12 Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo toàn thể sinh viên, học viên tất cả các bậc, hệ sẽ nghỉ học từ ngày 02/12 đến hết ngày 06/12. Theo đó,...
Kế hoạch số 10/KH-V.CNVH về việc Thực hiện học phần "Thực tế doanh nghiệp 1" Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm. Có thắc mắc liên hệ về Văn phòng viện gặp Anh Vang - SĐT: 028 4549 9988 - Email: nt.vang@hutech.edu.vn
Kế hoạch số 08/KH-V.CNVH về việc Thực tập tốt nghiệp Học kỳ 2 Năm học 2020 - 2021 Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm. Có thắc mắc liên hệ về Văn phòng viện gặp Anh Vang - SĐT: 028 4549 9988 - Email: nt.vang@hutech.edu.vn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC