SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Mẫu đơn xin nhận điểm I Mẫu đơn xin nhận điểm I (Vắng thi có phép)
Phiếu đăng ký học phần bổ sung Phiếu đăng ký học phần bổ sung dành cho sinh viên HUTECH
Đơn đề nghị xét tốt nghiệp Đơn đề nghị xét tốt nghiệp HUTECH
BIỂU MẪU HỌC PHẦN THỰC TẾ DOANH NGHIỆP 1 Dành cho sinh viên chương trình Đại học Chuẩn Hàn Quốc đăng ký học phần Thực tế Doanh nghiệp 1. Mọi thông tin cần hỗ trợ, các bạn liên hệ trực tiếp với Thầy Nguyễn Thanh Vang.
BIỂU MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Sinh viên thực hiện viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp theo biểu mẫu. Phần nội dung sinh viên viết báo cáo theo sự hướng dẫn của GVHD đã được phân công. Sinh viên nộp lại báo cáo thực tập và ký tên tại Văn phòng viện...
Phiếu đăng ký hủy học phần đã đăng ký Sinh viên tải biểu mẫu và điền thông tin nộp về phòng Đào tạo - Khảo thí.
Biểu mẫu đăng ký Tập thể sinh viên tiên tiến Ban cán sự lớp tải biểu mẫu và triển khai cho các lớp đăng ký tham gia. Mọi thông tin, thắc mắc: Sinh viên liên hệ Văn phòng viện Công nghệ Việt - Hàn (A-04.14) gặp Anh Vang - SĐT: (028) 5449 9988
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIẤY GIỚI THIỆU KIẾN TẬP, THỰC TẬP, THỰC TẾ DOANH NGHIỆP SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THEO LINK SAU => Sinh viên sau khi đăng ký thì sau 1 ngày liên hệ Văn phòng viện nhận giấy giới thiệu theo đúng kế hoạch đã thông báo. Link đăng ký: https://forms.gle/w8X8mAvJgC2N8mN68 Mọi...
Biên bản bầu Ban cán sự lớp Các lớp họp và điền đầy đủ thông tin trong biên bản sau đó photo nộp cho viện Công nghệ Việt - Hàn và Phòng Công tác sinh viên.
Đơn xin xác nhận điểm rèn luyện Sinh viên điền đơn sau đó nộp xuống Phòng Công tác sinh viên.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×