TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2022 - 2023, CHƯƠNG TRÌNH VIỆT HÀN

STT

MÃ MH

TÊN MÔN HỌC

NHÓM

GIẢNG VIÊN

LINK

1

ACC114

Nguyên lý kế toán

H10 - H11

Thái Thị Nho

ACC114

2

AUT118

Hệ thống an toàn và ổn định trong ô tô

H01

Nguyễn Phụ Thượng Lưu

AUT118

3

AUT311

Thực tập khung gầm ô tô

H01

Nguyễn Thành Đôn

AUT311

4

BUS124

Hành vi tiêu dùng

H13

Võ Ngọc Tùng

BUS124

5

CAP220

CAD

H08

Nguyễn Đình Tuyển

CAP220

6

CMP184

Phân tích thiết kế hệ thống

H02

Võ Hoàng Khang

CMP184

7

ECO105

Kinh tế quốc tế

H12

Nguyễn Tiến Thành

ECO105

8

ECO107

Kinh tế vĩ mô

H14

Nguyễn Mai Anh

ECO107

9

ECO110

Nguyên lý thống kê kinh tế

H03

Nguyễn Quyết

ECO110

10

ENC101

Tiếng Anh 1

H16 - H17

Trần Mai Thúy Nga

ENC101

11

ENC104

Tiếng Anh 4

H07

Nguyễn Ngọc Trâm Anh

ENC104

12

KOR103

Tiếng Hàn - Nghe, nói 3

H16 - H17

Won Kwi Jeong

KOR103

13

KOR105

Tiếng Hàn - Nghe, nói 5

H01 - H03 - H04

Nguyễn Ngọc Phương Anh

KOR105

14

KOR105

Tiếng Hàn - Nghe, nói 5

H02

Nguyễn Thị Huyền Trân

KOR105

15

KOR118

Ngữ pháp tiếng Hàn 3

H09 - H10 - H11 - H12

Hồ Đắc Quỳnh Trang

KOR118

16

KOR118

Ngữ pháp tiếng Hàn 3

H13 - H14

Nguyễn Thị Huyền Trân

KOR118

17

KOR120

Ngữ pháp tiếng Hàn 5

H01 - H02

Nguyễn Trung Hiệp

KOR120

18

KOR120

Ngữ pháp tiếng Hàn 5

H03 - H04

Phùng Thị Thanh Xuân

KOR120

19

KOR134

Tiếng Hàn - Đọc, viết 2

H09 - H10

Nguyễn Thị Như Đông

KOR134

20

KOR134

Tiếng Hàn - Đọc, viết 2

H11 - H12 - H13 - H14

Nguyễn Thị Thu Thương

KOR134

21

KOR135

Tiếng Hàn - Đọc, viết 3

H16 - H17

Nguyễn Thị Huyền Trân

KOR135

22

KOR136

Tiếng Hàn - Đọc viết 4

H01 - H02 - H03 - H04

Hoàng Tuấn Ngọc

KOR136

23

KOR139

Âm vị học tiếng Hàn

H07

Phan Trọng Hiếu

KOR139

24

MAN129

Quản trị tài chính

H04

Phạm Hải Nam

MAN129

25

POS104

Triết học Mác - Lênin

H06

Nguyễn Văn Ngọc

POS104

26

SOS116

Văn hóa xã hội Hàn Quốc

H07

Nguyễn Trung Hiếu

SOS116

14607482
Các tin khác
TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2022 - 2023, CHƯƠNG TRÌNH VIỆT HÀN TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2022 - 2023, CHƯƠNG TRÌNH VIỆT HÀN
TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2022 - 2023, CHƯƠNG TRÌNH VIỆT HÀN TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2022 - 2023, CHƯƠNG TRÌNH VIỆT HÀN
×