Hội thao sinh viên viện Công nghệ Việt - Hàn năm học 2020 - 2021

Các hình ảnh tiêu biểu trong Hội thao sinh viên viện Công nghệ Việt - Hàn năm học 2020 - 2021, cụ thể:
-Link ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1cN1JpaaOAdeYreF8Wmrc5XJPmGvcjubO?usp=sharing
 

14589644