CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT NGOẠI KHÓA TẠI MEROS

Cơ sở 1 của trường Meros


Thư viện với các đầu sách đa dạng hỗ trợ việc học tập và tìm hiểu thêm về văn hóa


Các phòng máy hiện đại với đầy đủ thiết bị hỗ trợ học tập


Các khóa học ngoại khóa để các bạn sinh viên giao lưu văn hóa các nước


Hội thao sôi động


Ngoại khóa tìm hiểu giao thông Nhật Bản


Các lớp học tiếng Nhật thương mại


Các bạn du học sinh cùng nhau tham quan các địa chỉ thú vị tại Tokyo

 
 

Mỹ Toàn
Viện Đào tạo Quốc tế Hutech 

14580980